Buena sazón

BBC
Preparación: 35 min.Rinde: 4 porciones   Dificultad: alta
Preparación: 30 min.Rinde: 4 porciones   Dificultad: media   
Prepración: 30 min.Rinde: 4 porciones   Dificultad:media.